Зміст статті

Стаття 5. Регламент  селищної ради

Регламент селищної ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії селищної ради, формування виконавчих органів селищної ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів селищної ради.

Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються селищною радою за пропозицією селищного голови, постійних комісій, депутатів чи групи депутатів.

Стаття 6. Мова ведення сесій.

Робота селищної ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою, зрозумілою для депутатів селищної ради.

Стаття 7. Тлумачення термінів

В цьому Регламенті і розпорядчій частині рішень селищної ради, постійних комісій вживаються такі терміни:

- рада – Комсомольська селищна рада;

- сесія – сесія Комсомольської селищної ради;

- загальний склад – загальний склад депутатів Комсомольської селищної ради;

- депутат - депутат Комсомольської селищної ради;

- голова – Комсомольський селищний голова;

- секретар – секретар Комсомольської селищної ради;

- заступник голови – заступник Комсомольського селищного голови;

- постійна комісія – постійна комісія Комсомольської селищної ради;

- контрольна комісія – тимчасова контрольна комісія Комсомольської селищної ради;

- виконавчий комітет – виконавчий комітет Комсомольської селищної ради;

- посадова особа – особа, яка працює в Комсомольській селищній раді на постійній основі, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

- регламент – регламент Комсомольської селищної ради;

- вибрати – віддати перевагу комусь для вживання певних повноважень;

- призначити – затвердити на посаду, покласти певні обов’язки;

-депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників
правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно від  форми  власності,  розташованих  на території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції

- депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради  і  її  органів,  сільського, селищного,  міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території.

- депутатське запитання  -  це  засіб  одержання  депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано депутату  місцевої  ради  в індивідуальному порядку. Запитання не
включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається. 

Інші терміни використовуються згідно з їх загально прийнятими нормативами, утвердженими значенням, що не допускають подвійного тлумачення.